เจอ"เสือโคร่ง"กลางป่าอย่าวิ่งหนี แนะ ปีนต้นไม้เป็นอีกหนึ่งวิธีที่ดี