รถตู้แฟน “สิงห์ท่าเรือ” ประสานงารถบรรทุกกากน้ำตาล ตาย 5 สาหัส 3