“บวรศักดิ์” ชี้ ประชาธิปไตยอาจอดอยาก แต่เผด็จการอดตาย