มอบทุน 1ล้านบาท ให้ ม.เกษตร วิจัย “กัญชา”ต้านมะเร็ง