กลุ่มชาติพันธุ์ ร้องถูกผู้ใหญ่บ้านเรียกเก็บเงินค่าทำบัตร - ขู่ตัดชื่อออกจากหมู่บ้าน