ช่วย 2 พนักงานเช็ดกระจก มะกัน ห้อยต่องแต่งบนตึก 50 ชั้น