นายสถานีขอนแก่น แจงยังไม่ได้รับงานบล็อกทางเท้าคนพิการ