​จัดระเบียบขอทาน 6 เดือน จับได้ 1.4 พันคน กว่าครึ่งเคยถูกจับ-ส่งกลับประเทศแต่กลับมาทำซ้ำ