โดน 4 ข้อหาหนัก มือมีดบุกฟันคู่อริในห้องฉุกเฉินโรงพยาบาล