ทบ.แจ้งเคลื่อนย้ายอาวุธฝึก “หน่วยพร้อมรบเคลื่อนที่เร็ว” 25-30 พ.ค.นี้