“ภูมิธรรม” เชื่อแม้ “มิ่งขวัญ” จะรักษาคำพูด แม้ลาออกหัวหน้าพรรค