กรมอุตุฯ เตือน ไทยฝนตกทั่วทุกภาค เหนือหนักสุด - กทม.มีฝนร้อยละ 60