ผู้นำฟิลิปปินส์หอมแก้มสาวบนเวทีระหว่างเยือนญี่ปุ่น