“ดูเตอร์เต” จูบสาวฟิลิปปินส์ ระหว่างเยี่ยมแรงงานในเกาหลีใต้