นักท่องเที่ยวชาวจีนโร่แจ้งความถูกไกด์ทำร้ายร่างกาย