สามัคคีคือพลัง นักเรียน 2 คน กับเก้าอี้ 3 ตัว ฝ่าน้ำท่วม