คนขับรถทัวร์หลับในตกร่องถนน เจ็บ 19 คน หนึ่งในนั้นขาขาด