หนุ่ม กศน.ซิ่งจักรยานยนต์เสยท้าย 18 ล้อดับ พบน้ำใบกระท่อมต้ม 2 ขวด ตกข้างรถ