กลับสู่ที่ตั้งเดิม! ทบ. แจ้ง ย้ายยุทโธปกรณ์ กลับจากแข่งขันหน่วยทหารขนาดเล็ก