ไม่ใช้งาน!! โครงการก่อสร้างประปา ราคากว่า 5 ลบ.ถูกปล่อยทิ้งร้าง