“เศรษฐพงค์” สวน “ธนกร” จัดสรรเก้าอี้ เรื่องของผู้ใหญ่