“สนธิรัตน์” ลั่น พปชร. ต้องได้กระทรวงหลักด้านเศรษฐกิจ เพื่อขับเคลื่อนนโยบาย