"จุรินทร์" เชื่อ แบ่งโควต้ารัฐมนตรีในพรรคไม่ทะเลาะกันเอง