“ขวัญ” ขออยู่เซฟโซน เลิกรีวิวสินค้า หลังโดนคดี ‘เมจิกสกิน’