รุ่นพี่ช่างกลยิงถล่มคู่อริมอบตัวแล้ว 1 คน รับแก้แค้นให้รุ่นน้อง