ใต้เตือน! เฝ้าระวัง คุมเข้มสถานศึกษาหลังพบวัยรุ่นแปลกหน้าตระเวนถ่ายภาพโรงเรียน