โรงตึ๊งบุรีรัมย์เตรียมเงิน150 ล้าน รับมือ ชาวนาแห่ นำทอง-ผ้าไหม จำนำไปลงทุนทำนา