เชิญเที่ยวงาน"เพื่อนพึ่ง(ภาฯ)2562" วันที่5-14 ก.ค.