ฟรี!! แพทย์แผนไทย แจก"ยาโฮมีโอพาธีย์" ป้องกันไข้เลือดออก