ส.ส.-ส.ว สหรัฐฯกดดันฮ่องกงถอนกฎหมายส่งผู้ร้ายข้ามแดน