​ขส.ทบ. ยันแท็กซี่ต้องทำประกันคุ้มครองผู้โดยสารไม่ต่ำกว่า 6 คน