จีน โดดขวางผู้นำฮ่องกง ลาออก ท่ามกลางแรงกดดันจากผู้ชุมนุม