ดินไหว 7.5 เขย่าเนปาล บ้านเรือนพินาศ-คนดับเกือบพัน