เจ้าของสวนน้ำขอนแก่นยันไฟไหม้เสียหายเล็กน้อย พรุ่งนี้เปิดปกติ