เรือเล็กงดออกจากฝั่ง! อุตุฯ เตือน ทะเลอันดามันมีคลื่นสูง 2-3 เมตร