“โย ยศวดี” แจง ไม่เกี่ยวคดี “ปุ๊กกี้” ขู่ฟ้องสื่อหากโยงถึงอีก