“ยิ่งลักษณ์” โพสต์วันเกิด แม้ผ่านชะตาชีวิตหลายรูปแบบ แต่ไม่เคยท้อ