กทม.ฟ้าคะนอง 40% ใต้ฝนตกหนักมาก อันดามันคลื่นสูง 2-3 เมตร