สั่ง "สารวัตรแย้" ชี้แจงปมได้รับพัสดุบรรจุยาเสพติด