“โคก หนอง นา” โมเดล ดูแลป่าต้นน้ำเมืองไทยตามศาสตร์พระราชา

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


“ แม่น้ำป่าสักจะบริหารจัดการได้ยากที่สุด เพราะปริมาณน้ำไหลลงอ่างสูงมากหลายเท่าของความจุอ่าง...ทำให้การบริหารจัดการทำได้ยาก” พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราช คือแสงสว่างนำทางก่อเกิดแรงบันดาลใจปลุกชีวิตของป่าต้นน้ำให้อุดมสมบูรณ์อีกครั้ง

TOP ประเด็นร้อน