​ชาวเนปาลเริ่มทำพิธีทางศาสนาให้แก่ผู้เสียชีวิตจากแผ่นดินไหว