เตือน อย่าคิดเลี้ยง "ตัวนาก" ทั้งผิดกฎหมายและอันตราย