“มาเลเซีย” ยกระดับรับมือ “อหิวาต์หมู”

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


มาเลเซียยกระดับมาตรการเฝ้าระวังโรคอหิวาต์แอฟริกันในสุกร ดัวยการกำหนดโทษปรับเกษตรกรที่ไม่แจ้งการตายที่ผิดปกติของหมูที่ตัวเองเลี้ยงไว้

TOP ประเด็นร้อน