ดัชนีความเชื่อมั่นธุรกิจท่องเที่ยวยังทรงตัว เหตุเศรษฐกิจซบเซา ทำกำลังซื้อลด