"บิ๊กป้อม" รับ ไม่ได้สอบคุณสมบัติส.ว.ถือหุ้นสื่อตั้งแต่แรก ยัน ไม่ใช่ความผิดพลาด เพราะไม่รู้