“ตู้คีบตุ๊กตา” รุกคืบชุมชน เข้าข่ายการพนัน แต่ตั้งได้