“บิ๊กป้อม” เซ็นแต่งตั้ง “บิ๊กโจ๊ก” นั่งอนุกรรมการก.ตร.