ฝ่ายค้าน ยื่นตรวจสอบคุณสมบัติ “ประยุทธ์” เป็นเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐหรือไม่

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


7 พรรคฝ่ายค้าน รวม ส.ส. ยื่นประธานสภาฯ ขอให้ส่ง ศาล รธน. วินิจฉัย คุณสมบัติ “ประยุทธ์” เป็นเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐหรือไม่

TOP ประเด็นร้อน