ขนส่ง ปรับ 2,000 บาท แท็กซี่พาสาว“ขับวน-มิเตอร์ขึ้นไว”