“สันธนะ” เชื่อ “จ่านิว” โดนทำร้าย เชื่อมโยงหลายเหตุการณ์